Ubezpieczenia majątkowe Jastrzębie-Zdrój

domy, mieszkania, budynki

Ubezpieczenie mienia Jastrzębie-Zdrój

Ubezpieczenia majątkowe Jastrzębie-Zdrój. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Oferta ubezpieczenia domu, budynku, mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju. Ubezpieczenie od pożaru, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Jastrzębska oferta ubezpieczeń majątkowych w szerokim zakresie.


Jastrzębie-Zdrój - ubezpieczenie majątkowe chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku w wyniku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń spowodowanych żywiołami lub wypadkami.


Ubezpieczenie majątkowe zapewnia ochronę domów, mieszkań, budynków, budowli i innych nieruchomości. Ubezpieczeniem majątkowym objęte są też maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, mienie pracownicze, gotówka, mienie osób trzecich itp.